Mentorschap Overijssel Gelderland

Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland adviseert en ondersteunt bij het zoeken van een mentor voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Mentorschap Overijssel Gelderland werkt met vrijwilligers die mentor willen worden. Bij de werving van vrijwilligers besteden we veel aandacht aan betrokkenheid en motivatie. De mentoren krijgen scholing en ondersteuning bij de uitvoering van hun verantwoordelijke taak. De stichting als rechtspersoon wordt door de kantonrechter benoemd. Cliënten hebben in de praktijk te maken met de vrijwillige mentor. Deze krijgt door middel van mandatering alle bevoegdheden van de stichting overgedragen, zodat hij de zorginhoudelijke en persoonlijke belangen van zijn cliënt kan behartigen. Een mentor houdt zich niet bezig met financiële zaken van de cliënt.

Adres
Postbus 250
ANBI Status
Ja
Contactpersoon
Bob Pieters
E-mailadres
v.centrales@mentorschapog.nl
Functie contactpersoon
Teamleider
Postcode / plaats
6950 AG Dieren
Telefoon
06-8365 1525
Wanneer bereikbaar
maandag t/m donderdag en vrijdag (even weken)