Stichting `t Olde Manegepeerd

Stichting 't Olde Manegepeerd draagt al 25 jaar met veel liefde zorg voor uitgewerkte manegepaarden. 100% vrijwilligers - 100% donaties

Voor meer informatie zie : https://vimeo.com/698601697

Adres
Lovenseweg 3
ANBI Status
Ja
Contactpersoon
Rika Lassche-Wezeman
E-mailadres
info@manegepeerd.nl
Functie contactpersoon
voorzitter van het bestuur
Postcode / plaats
8146 PK Dalmsholte
Telefoon
06-12874764
Wanneer bereikbaar
Maandag – Zaterdag van 10.00-16.00 uur
Zondag op afspraak