Overslaan en naar de inhoud gaan

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in gemeente Ommen

Betrokken verenigingen, onbetaalbare zorg, een groener Overijssel en meer sociale verbinding: vrijwilligers maken het mogelijk. Daarom ontvangen honderd vrijwilligers, die zich op allerlei manieren inzetten voor mens en omgeving, ook dit jaar de Overijssel vrijwilligersprijs (OVP). De winnaars van de gemeente Ommen werden op dinsdag 22 november in het zonnetje gezet door statenlid Jan Westert en het Vrijwilligerspunt Ommen. De Overijsselse vrijwilligersprijs is een samenwerking tussen provincie Overijssel, Stimuland, VOSVI en het Vrijwilligerspunt Ommen. 

Ook in 2022 is aan een groot aantal vrijwilligersorganisaties gevraagd om vrijwilligers te kiezen die een extra blijk van waardering verdienen. Van trainer tot mantelzorger en van bestuurder tot groene vrijwilliger. De winnaars van de Overijsselse Vrijwilligersprijzen voor de gemeente Ommen zijn: 

Jannie Lanjouw, vrijwilligster woonvorm De Linde/ Baalderborggroep

Jannie is al jaren vrijwilliger op de woonvorm de Linde. Ondanks haar hoge leeftijd komt ze nog elke maandagavond dobbelen met onze bewoners en maakt er steeds weer een gezellige avond van. Nu haar gezondheid wat minder wordt brengt haar man haar elke maandag avond trouw naar de Linde. Ook heeft Jannie al jaren geleden belangloos het curatorschap van een van onze bewoonsters op zich genomen, omdat deze bewoonster geen familie heeft, regelen ze alle dingen voor haar. Ook wordt ze regelmatig bezocht door Jannie en haar man, ging ze vaak mee naar dokters afspraken ect."Wij als woonvorm de Linde vinden dat Jannie echt wel eens in het zonnetje gezet mag worden, omdat zij voor onze woonvorm van grote waarde is."

Initiatiefneemster en gastvrouwen van het Inloophuis voor Wereldvrouwen

Het Inloophuis voor Wereldvrouwen is in maart 2022 gestart op initiatief van Loes Nieuwkoop en Khaldiya, één van de migrante vrouwen die nu wekelijks aanwezig is. Dit initiatief hebben zij geheel vrijwillig opgestart, vanuit een gevoel van urgentie en gedacht vanuit het belang voor deze doelgroep.

Het is een plek waar connecties worden opgedaan en ervaringen worden uitgedeeld. Het geeft vrouwen de mogelijkheid op een laagdrempelige manier een sterker netwerk op te bouwen in hun woonplaats en kennis te maken met anderen die zij anders wellicht niet ontmoet hadden. Zo vindt de ene vrouw iemand die haar zoon bijles wil geven voor het vak rekenen en krijgt een ander informatie over taalcoaches en fietslessen. De vrouwen bedenken samen of zij activiteiten willen ondernemen en welke.

Vorig jaar (2021) kwam Loes bij WijZ welzijn binnen met het idee om iets op te starten voor vrouwen met een migratieachtergrond. Maar waar te beginnen? En op welke locatie kan dit plaatsvinden? Ze wilde graag iets voor deze doelgroep betekenen en heeft op eigen initiatief en met veel passie dit Inloophuis voor Wereldvrouwen opgezet. Ze heeft contact gezocht met de nodige samenwerkingspartners (Vluchtelingenwerk, WijZ welzijn, Vrijwilligerspunt Ommen en Sociaal Ontmoetingscentrum Ommen / het Inloophuis) en met wat ondersteuning is dit burgerinitiatief vrij snel van de grond gekomen. Inmiddels is het Inloophuis de vaste plek waar deze groep elke dinsdag samen komt. Ook heeft Loes zich ingezet om via het Vrijwilligerspunt een vrijwilliger te vinden die kan helpen tijdens deze ochtenden. Mede-gastvrouw SOnja is nu één van de vaste gezichten. 

Inmiddels heeft het Inloophuis voor Wereldvrouwen een vaste plek gekregen binnen het aanbod van Ommen.  Zonder Loes, Khaldiya en Sonja was dit niet gelukt. 

Vrijwilligers van het Vechtgenotenhuis

Het Vechtgenotenhuis aan de Beerzerweg in Ommen is sinds 2018 een centrum en inloophuis voor leven met en na kanker, aangesloten bij Branchevereniging IPSO die hecht samenwerkt met het KWF. IPSO versterkt de 81 aangesloten centra zodat zij mensen met kanker en hun naasten psychosociale zorg op maat kunnen bieden.

Het Vechtgenotenhuis voorziet in informele zorg, gericht op het gehele Vechtdal. Lotgenoten en vrijwilligers helpen mensen met kanker en hun naasten met een luisterend oor, informatie – onder meer in samenwerking met Medisch Centrum Saxenburgh -, lotgenotencontact en allerlei ontspannende en creatieve activiteiten. De 35 vrijwilligers van het Vechtgenotenhuis dragen zodoende bij aan beperking van vervolgzorg en voorkoming van vaak gevoelde eenzaamheid.

In Nederland krijgen jaarlijks 117.000 nieuwe patiënten de diagnose kanker. “De maatschappij is ingericht op het beter maken, maar wat er daarna volgt, daar is vaak nog te weinig oog voor. Dan sta je buiten het ziekenhuis omdat je uitbehandeld bent en is het ‘veel succes’. Terwijl in anderhalf jaar behandeling zoveel met je is gebeurd. Het leven is doorgegaan, maar voor jou en je naasten is dat leven anders geworden”.

En dan is het zo waardevol dat mensen terecht kunnen bij de vrijwilligers van het Vechtgenotenhuis. De daartoe opgeleide gastdames en gastheren bieden een luisterend oor en zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving. Maar al te vaak zijn zij zelf, hun partner of gezin ervaringsdeskundigen. Zij doen hun werk met een lach en een traan! Momenteel zijn onze gasten (oudere) dames, er is een mannengroep en een jeugdgroep.

De vrijwilligers - gastdames en gastheren, workshopleiders en tuinman - werken met hart en ziel aan hun mooie, bijzondere en ja, ook kwetsbare rol. En ach, hoe anders dan normaal is het de afgelopen twee jaar gegaan. Door Covid moest ook het Vechtgenotenhuis de deuren sluiten. Hoe fantastisch en ontroerend is het dan te zien dat zij elkaar en onze gasten toch opzochten via telefoon, Zoom-bijeenkomsten en ‘hart onder de riem’-acties.

‘Groene vrijwilligers’  De Vrijwillige Herders – Landschap Overijssel

Er wordt in elke gemeente ook een groene vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze is speciaal voor vrijwilligers die zich inzetten voor een groener Overijssel.

Deze groep vrijwilligers voert met de kudde een prachtig stukje noodzakelijk natuurbeheer uit en zorgt voor een topbeleving bij veel bezoekers die ze ontmoeten. Tegelijkertijd houden ze een mooi oud ambacht in leven.

Juist in de periode waarin de recreatiedruk toeneemt en er vaker last is van kinderen en loslopende honden die door de kudde rennen is hun kundigheid, hun omgang hiermee echt bijzonder. Ook zijn ze dagelijks in het veld zichtbaar en dealen ook met vragen over stikstof en N2000 die niet altijd vriendelijk worden gesteld. Vanuit hun liefde voor het vak en de kudde blijven ze echter trouw hoeden en weten ze ook hiermee om te gaan.

Onschatbare waarde

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor een fijne leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. De druk op vrijwilligers neemt echter steeds meer toe. De organisaties verwachten dat bestaande vrijwilligers door tijdgebrek, ouderdom en veranderende gezinssituaties steeds vaker stoppen, terwijl nieuwe instroom stokt. Dat vraagt maatwerk en transitie binnen vrijwilligerswerk naar een meer flexibele, geprofessionaliseerde en diverse praktijk. Daarom zet provincie Overijssel zich samen met professionals en organisaties actief in voor het ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk in Overijssel. Niet alleen via de Overijsselse Vrijwilligersprijzen die in samenwerking met de Vrijwilligerspunten jaarlijks worden uitgereikt als blijk van waardering. Ook met bijeenkomsten, opleidingen en trainingen krijgen de vrijwillige bestuurders van verenigingen en organisaties en hun vrijwilligers de kennis en kunde in handen voor bijvoorbeeld het vasthouden en werven van nieuwe vrijwilligers, praktijkervaringen uitwisselen met andere besturen, participatie binnen en buiten verenigingen, maar ook een duurzame en bredere inzet van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties van waaruit organisaties opereren.