Overslaan en naar de inhoud gaan

Adviesraad Sociaal Domein Ommen

De Adviesraad bestaat uit inwoners van Ommen die zich betrokken voelen bij het Sociaal Domein Zij adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over beleid en beleidsuitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Participatiewet, Jeugdwet en WSW (Wet Sociale Werkvoorziening). Dat doen wij vanuit een onafhankelijke positie.

Adres
P/a Gemeente Ommen, postbus 100
ANBI Status
Nee
Contactpersoon
Susan van Harten
E-mailadres
adviesraad.ommen@gmail.com
Functie contactpersoon
Secretaris
Postcode / plaats
7730 AC Ommen
Telefoon
0634540966
Wanneer bereikbaar
u mag me altijd bellen